HOTLINE:
HCM Office: 0912 900 839 / 0974 900 839 (Mr.Phúc)

HN Office: 0344956890 (Ms.Thủy)

  HOLTER THEO DÕI ĐIỆN TIM chroma 2

  • Thời gian ghi liên tục 24 – 48h
  • Số kênh ghi: 3 kênh
  • Lưu dữ liệu liên tục 21 ngày
  • Bộ nhớ dữ liệu 128M-2G
  • Phần mềm phân tích đầy đủ các thông tin của điện tim, có thể nâng cấp
  • Sử dụng được trên các hệ điều hành Window XP, Win 7